Poetycka Grupa KAŻDY

Poetycka grupa Każdy… została założona przez redaktora Ryszarda Rodzika w 1995 roku, który przez prawie 20 lat wspierał ją audycją “Każdy rodzi się poetą” w radiu Alfa. Do marca 2011 roku spotkania prowadziła krakowska poetka Anna Kajtochowa, później Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

Obecnie spotkania prowadzi Aneta Kielan-Pietrzyk, a grupa liczy w sumie ponad pięćdzie­sięciu członków, niektórzy są od samego początku jej istnienia, niektórzy mają już kilkuletni staż, a są i tacy, którzy dopiero niedawno dołączyli. Wszystkich łączy zamiłowanie do poezji, chęć zapre­zen­towania swojej twórczości i osobisty rozwój.

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18:00.
Grupa ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainte­re­so­wanych dosko­na­leniem swojego warsztatu literackiego.

 

Anna Kajtochowa
Wspomnienie o Annie Kajtochowej

Wspomnienie o Ryszardzie Rodziku

CZŁONKOWIE GRUPY

Aneta Kielan
Jacek Piotrowski
Joanna Bąk
Joanna Rzodkiewicz
Justyna Trembecka
Krzysztof Łojek
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta
Marzena Dąbrowa Szatko