Grupa HiKryTe

Grupa HiKryTe skupia młodych historyków, krytyków i teoretyków literatury. Wywodzi się z ruchu studenckiego, jakim bez wątpienia była działalność sekcji historycznoliterackiej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego) w latach 2006 – 2008. W skład grupy wchodzą studenci polonistyki, jak również absolwenci, często kontynuujący swój naukowy rozwój na studiach doktoranckich. Działalność grupy opiera się na spotkaniach związanych z dyskusjami na temat nowości wydawniczych, ważnych problemów natury historyczno- i teoretycznoliterackiej, organizacji konferencji naukowych (poprzednia, jeszcze w ramach SKNP AP, dotyczyła problemu praw człowieka we współczesnej kulturze), wykładów i spotkań z pisarzami i poetami. Członkowie grupy otwarci są na nowe ciekawe propozycje i osoby chcące robić w życiu coś więcej, niż tylko biernie egzystować, bo: “życie dla życia nie jest powodem do istnienia”, jak napisał kiedyś Witkacy.

Członkowie:
Magda Stoch
Barbara Serwatka
Łukasz Kupiec
Monika Smoleń
Joanna Paździo
Anna Wróbel
Magda Penar
Anna Strzebońska
Anna Ryglowska
Joanna Światłowska
Alicja Małek