Chór “Hejnał”

W 1948 roku Jacek Miklaszewski – prezes Spółdzielni Transportowej w Krakowie założył mieszany zespół wokalny, który niedługo przerodził się w 14 osobowy chór. Pierwszy występ odbył się już w listopadzie 1948 roku. W 1950 roku zespół mieszany przekształca się w chór męski i takim pozostaje do 1983 ( następnie aż do chwili obecnej chór jest zespołem mieszanym).
W 1953 roku patronat nad zespołem objęła Centrala Spółdzielni Transportowych w Warszawie. Ustalony został statut i regulamin zespołu, który przyjął nazwę “Hejnał”
i przystąpił do Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. W okresie 57 lat chór dał około 800 występów i koncertów zarówno w kraju jak i poza jego granicami – na Węgrzech, w ówczesnej Czechosłowacji, Bułgarii, Niemczech i Holandii.
W swoim repertuarze zespół posiada utwory najwybitniejszych kompozytorów polskich i zagranicznych, takich jak: S.Moniuszko, J. Maklakiewicz, L.van Beethoven, F. Schubert, J. Brahms, J. Strauss, G.Verdi, W. A. Mozart .

 

 

Chór “Hejnał”, w czasie swojej działalności, przeżywał okresy świetności i dynamicznego rozwoju, szczególnie podczas pierwszych 20 lat pracy. Lata dziewięćdziesiąte to okres znaczących zmian dla chóru. Kończy się patronat Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. Opiekę nad zespołem przejmuje Śródmiejski Ośrodek Kultury, dzięki czemu, w oparciu o Klub “Kazimierz’ zespół może nadal działać mając zabezpieczoną pomoc merytoryczną i finansową.

Na przestrzeni 57 lat zespołem dyrygowało kilkunastu dyrygentów. Największe zasługi dla chóru wnieśli założyciel i wieloletni kierownik artystyczny i dyrygent – Jacek Miklaszewski w latach 1948 – 1974 oraz profesor Władysław Kotschy – dyrygent i kierownik artystyczny w latach 1974 – 1976, 1980 – 1983, 1992 – 2005.
Obecnie, chór liczący 25 osób, koncertuje w krakowskich kościołach, na scenie “Kazimierza” i ŚOK-u .”Hejnał” co roku wyjeżdża również na występy do Buska – Zdroju.

 

 

JACEK MIKLASZEWSKI – założyciel chóru urodził się 17.08.1902 roku w Podkamieniu koło Brodów niedaleko Lwowa.
Pochodził z bardzo uzdolnionej muzycznie rodziny chłopskiej. Od najmłodszych lat uczył się gry na skrzypcach oraz śpiewu. Ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Brodach, gdzie prowadził chór strzelecki i orkiestrę.
Po II wojnie światowej osiedlił się w Krakowie, zorganizował w Spółdzielni Transportowej, której prezesem był przez wiele lat, zespół wokalny. Chór krzepnie i rozwija się osobowo i z czasem przyjmuje nazwę “Hejnał”.
Jacek Miklaszewski przez 26 lat pełni w chórze funkcję kierownika artystycznego oraz prezesa zarządu. Nie zaniedbywał dalszego doskonalenia swoich umiejętności artystycznych i podejmował naukę w zakresie dyrygentury.
Pod jego kierownictwem chór występował w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Jacek Miklaszewski, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z kierowania chórem w 1974 roku, zaś w roku następnym ostatecznie się z nim rozstał. Zmarł w 1975 roku.

 

 

 [Rozmiar: 9450 bajtów]WŁADYSŁAW KOTSCHY ( 1915 – 2005) urodził się we Lwowie.
Tam ukończył szkołę muzyczną i rozpoczął pracę jako nauczyciel gry na skrzypcach w Seminarium Nauczycielskim, a następnie objął stanowisko dyrygenta w Chórze Legionistów. W czasie II wojny światowej był organistą i prowadził chór kościelny. Po zajęciu Lwowa przez Rosjan w 1945 roku przyjechał do Krakowa i podjął pracę jako nauczyciel muzyki w Liceum Pedagogicznym oraz w Studium Nauczycielskim. Równolegle z pracą ukończył studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.
Profesor Władysław Kotschy prowadził w Krakowie szereg zespołów chóralnych, m.in. chór przy DOKP, Chór Cecyliański a od 1975 roku, z pewnymi przerwami, chór “Hejnał”.
Należy podkreślić, że profesor w momentach trudnych dla zespołu, zawsze pracował nad jego konsolidacją, dyscypliną i utrzymaniem właściwego poziomu artystycznego. Całe swoje długie i pracowite życie poświęcił działalności artystycznej i pedagogicznej. Dosłownie do ostatnich dni opracowywał i tworzył nowy repertuar dla swojego chóru, z którym spotykał się 2 razy w tygodniu w sali koncertowej Klubu “Kazimierz” . Ostatni koncert “Hejnału” pod batutą Władysława Kotschy odbył się w Śródmiejskim Ośrodku Kultury 16 czerwca 2005 r.

 

 

Kierownicy artystyczni – dyrygenci chóru “Hejnał” w latach 1948 – 2005

Jacek Miklaszewski -1948 – 1974
Jan Politowski-1973
Władysław Kotschy-1974 – 1976
Stanisław Sas-1976 – 1979
Jerzy Swoboda- 1979 – 1980
Władysław Kotschy-1980 – 1983
Wiesław Grzegorski-1983 – 1986
Zbigniew Sierpiński -1986 – 1987
Małgorzata Cmiel -1987 – 1988
Beata Król -1989
Jadwiga Jakubiak -1990 – 1991
Wiesław Grzegorski – 1991 – 1992
Barbara Białko – 1991 – 1992
Władysław Kotschy -1992 – 2005
Andrzej Korzeniowski – 2005 –

 

 

Skład zespołu:

Soprany
Banaś Henryka
Czopek Irena
Humeniuk Helena
Jarosz Jadwiga
Kaszyńska Janina
Kubacka Anna
Kurpan Zdzisława
Lesiak Helena
Machaczka Zofia
Macheta Irena
Motyka Stanisław
Alty
Krawczyk Katarzyna
Leśniak Emilia
Muszal Bogusława
Ratyńska Janina
Rypeść Janina
Sasin Maria
Sobolewska Władysława
Wasilewska Ewa
Wolak Irena
Tenory
Chwastek Jerzy
Golec Adam
Nitka Jan
Basy
Szawel Jerzy
Tynor Julian

Chór Hejnał

 

 

Kierownik artystyczny i dyrygent Chóru Hejnał ogłasza nabór do chóru.
(szczególnie głosy męskie)
Zapraszamy w środy i piątki w godz. 16.00-17.30 do sali koncertowej Klubu „Kazimierz” ul. Krakowska 13.