Z cyklu Poprzez Kresy: Troki, Wilno cz.I

Z cyklu Poprzez Kresy: Troki, Wilno cz.I

Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty

Tematem prelekcji będzie relacja z jednodniowej wycieczki z Augustowa do Trok i Wilna.  Troki położone pomiędzy jeziorami, posiadają dwie średniowieczne budowle fortyfikacyjne:

1) Zamek na półwyspie, początkowo drewniany, jako murowany został rozbudowany i umocniony przez księcia Kiejstuta w II połowie XIV w.

2) Zamek na wyspie został zbudowany na początku XV w. przez księcia Witolda, również na miejscu wcześniejszego zamku drewnianego.

Obchodząc Zamek na Wyspie po stronie zewnętrznej jego murów można na przeciwnym brzegu jeziora Galwe dostrzec pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu z przełomu XIX i XX wieku.

Nietypowa trasa po Wilnie rozpoczyna się na Rossie i prowadzi w pobliżu kościołów Wizytek i Misjonarzy do półkolistej bastei fortyfikacji miejskich. Z rejonu tej budowli obronnej można wyróżnić wiele fragmentów panoramy śródmieścia Wilna z licznymi sylwetami kościołów, cerkwi, budowli zamkowych a także obiektów nowoczesnej zabudowy wysokościowej. Miejsce to dało możliwość wstępnego poznania miasta i zaplanowanie dalszego programu zwiedzania.