Z cyklu Poprzez Kresy: Troki cz. II

Z cyklu Poprzez Kresy: Troki cz. II Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty

Wykorzystywane materiały fotograficzne podczas prelekcji są plonem wycieczki na kresy północno-wschodnie w 2012 roku. Mieszkańcami Trok byli Karaimi, z których tworzona była gwardia przyboczna wielkiego księcia Witolda. Karaimów można spotkać w Trokach do dziś. Zachowały się także karaimskie: charakterystyczne budynki mieszkalne, świątynia Kienesa, cmentarz, zwyczaje i tradycje a także potrawy, które lubią kosztować turyści. Oprócz obiektów fortyfikacyjnych zamków: Na wyspie i na półwyspie ważnym zabytkiem jest kościół katolicki ufundowany przez wielkiego ks. litewskiego Witolda, w którym podziwiać można obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, nazywany Madonną Trocką. Zwiedzając Troki i ich imponujące zabytki nie dziwi fakt, że kiedyś były one stolicą państwa litewskiego a później miastem wojewódzkim Rzeczpospolitej Obojga Narodów.