Z cyklu „Poprzez kresy”. Świteź, Tuhanowicze, Zaosie

Z cyklu „Poprzez kresy”. Świteź, Tuhanowicze, Zaosie.

Prelekcja i pokaz zdjęć: Piotr Korpanty

Tematem prelekcji będą miejsca, związane z życiorysem i twórczością Adama Mickiewicza, położone na ziemi nowogródzkiej. Jezioro Świteź było tematem wielu prac naukowych w zakresie nauk geologicznych, botanicznych i zoologicznych. Wzorując się na legendach ludowych o zatopionym mieście i rusałkach, Adam Mickiewicz stworzył ballady „Switeź” i „Świtezianka”. Tuhanowicze to dobra ziemskie, należące w XIX w. do Wereszczaków, których dwór z końca XVIII w. był miejscem romantycznej miłości Mickiewicza do Maryli Wereszczakówny. Podczas pobytu Adama w Tuhanowiczach w 1820 roku, mieszkał on w oficynie dworskiej „Murowanka”, która wraz z dworem uległa zniszczeniu podczas I wojny światowej. Zachowało się jedynie założenie parkowe o charakterze romantycznym, z grupą starych lip, nazywanych altaną Maryli. W Zaosiu, miejscu urodzenia Adama Mickiewicza, zespół dworski, całkowicie zniszczony w czasie I wojny światowej, został zrekonstruowany w latach 90-tych XX w; na podstawie zachowanej dokumentacji i zorganizowano w nim Muzeum wieszcza. Oprócz dworu odtworzono: spichlerz, stodołę, oborę i studnię z żurawiem. Na kolejnym, wrześniowym spotkaniu omówione zostaną kolejne miejscowości ziemi nowogródzkie: Snów, Hruszówka i Mir.