Z cyklu „Poprzez kresy”. Snów, Hruszówka i Mir

Z cyklu „Poprzez kresy”. Snów, Hruszówka i Mir.

Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty

Kontynuując przejazd przez ziemię nowogródzką, można znaleźć w południowej jej części miejscowość Snów, należącą w XVI w. do Radziwiłłów, a od XVII w. do Rdułtowskich, którzy na przełomie XVIII i XIX w. wznieśli tam klasycystyczny pałac, otoczony parkiem w stylu angielskim. Jeszcze dalej na południe, w rejonie miejscowości Lachowicze, znajduje się Hruszówka, należąca do rodziny Rejtanów. Na miejscu XVIII wiecznego pałacu, w XIX w. zbudowany został dwór drewniany w stylu szwajcarskim, obok którego zachowała się oficyna „Murowanka”, w której ostatnie lata życia spędził chory psychicznie Tadeusz Rejtan. Poza zespołem dworskim zachowała się kaplica grobowa rodziny Rejtanów. Kolejna miejscowością, omawiana na spotkaniu, będzie miasto Mir, które w XIV w. należało do książąt litewskich, później do namiestnika lidzkiego Jerzego Illinicza, a od połowy XVI w. do Radziwiłłów. W mieście zachował się kościół parafialny z przełomu XVI i XVII w., XIX-wieczna cerkiew oraz przyrynkowa zabudowa mieszkalna, ale gł. Zabytkiem jest potężny zamek, zbudowany w latach 1506-1510. Był on wielokrotnie niszczony i odbudowywany, a mimo to zachował swój tradycyjny styl gotycko-renesansowy i od 1994 roku znalazł się na liście UNESCO. Kolejne, październikowe spotkanie zostanie w całości poświęcone zabytkom Nieświeża.