Z cyklu „Poprzez kresy” … Słonim, Żyrowice, Synkowicze…

Z cyklu Poprzez Kresy: … Słonim, Żyrowice, Synkowicze…
Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty.
Tematem spotkania będą miejscowości położone na południowy zachód od Nowogródka. W Zdzięciole zachowała się zabytkowa zabudowa przyrynkowa i XVII wieczny kościół z cennym wyposażeniem rokokowym oraz pozostałości pałacu Radziwiłłów przebudowane na szpital. W Słonimie, wzmiankowanym już w XI w. zachował się kościół pobernardyński z XVII w, rokokowy kościół parafialny pw. św. Andrzeja z XVIII w. oraz XVII wieczne klasztor Bernardynek i synagoga. W Żyrowicach podziwiać można XV-wieczny prawosławny monastyr – miejsce kultu płaskorzeźby Matki Boskiej Żyrowickiej z XV w. Głównym obiektem zespołu jest Sobór Uspieński z XVII w., z przylegającymi: cerkwią zimową pw. Św. Mikołaja oraz gmachem seminarium duchownego z przełomu XVII i XVIII W. Na terenie dróżek pątniczych zbudowano kaplice, w których wyróżniają się cerkwie objawienia NMP i Podwyższenia Krzyża Św. Wieś Synkowicze znana jest z obronnej cerkwi pw. Św. Michała z początku XVI w., oprócz której zachował się klasycystyczny dwór z poł. XIX W. w Hneźnie, w I poł. XVI W, zbudowany został gotycki kościół pw. Św. Michała Archanioła, a w XIX w. powstał zespół dworski.