Z cyklu Poprzez Kresy: Słonim, Różana

Z cyklu Poprzez Kresy: Słonim, Różana. Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty.

Tematem spotkania będą dwie miejscowości, leżące na styku dawnych województw: nowogródzkiego i brzesko-litewskiego – Słonim i Różana. Słonim, leżący nad Szczarą, wzmiankowany był w XI w. i stanowił ośrodek administracyjny: w XIII w. był miastem grodowym, a od XVII w. był siedziba sądów miejskich i miejscem sejmików generalnych litewskich. W II poł. XVIII w. nastąpił rozkwit miasta w związku z budową kanału Ogińskiego, łączącego Niemen i Prypeć. Z ważniejszych obiektów należy wymienić: kościół pw. św. Andrzeja z XVIII w., kościół i klasztor bernardynek z XVII i XVIII w., kościół i klasztor Bernardynów oraz synagoga z XVII w. W miejscowości Różana zachowały się ruiny jednej z największych rezydencji magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwotny zamek zbudowany na początku XVII W. przez Lwa Sapiehę, zniszczony podczas wojen XVII w., został przekształcony na rezydencje pałacową Sapiehów w latach 1784- 88.