Z cyklu Poprzez Kresy: Porozów, Kraski, Różana, Pińsk.

Z cyklu Poprzez Kresy: Porozów, Kraski, Różana, Pińsk.
Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty.
Kontynuując podróż po ziemi nowogródzkiej, można odkrywać coraz to nowe, ciekawe miejscowości. W dawnym majątku „Bogudzięki”, leżącym w granicach miasta Porozów, zachowała się siedziba rodziny Buttowt-Andrzeykowiczów z zespołem zabudowań dworskich, gdzie obecnie mieści się szpital. Poza tym znajduje się tu klasycystyczny kościół pw. Św. Michała z 1828 roku. W miejscowości Kraski znajduje się siedziba Bułharynów i Sieheniów, składająca się z XIX-wiecznego dworu i dobudowanego w 1905 roku neogotyckiego pałacyku. Obok znajdują się zabudowania gospodarcze oraz założenie parkowe. Różana była w przeszłości siedzibą Sapiehów, w której zachowały się ruiny rezydencji z XVII i XVIII w. W centrum Różanej istnieją do dziś zabytkowy kościół parafialny i cerkiew pobazyliańska. Pińsk, będący centralną miejscowością Polesia, posiada pozostałości dawnego zespołu klasztornego, z którego zachował się jedynie gmach kolegium. Dawny kościół Franciszkanów z I poł. XVIII w. pełni obecnie funkcję katedry. Ciekawym zabytkiem jest zbudowany w końcu XVIII w. pałac Butrymowiczów. Na kolejnym, styczniowym spotkaniu z cyklu Poprzez Kresy, omówione zostaną miasta leżące na trasie biegnącej przez ziemi Polesia do Brześcia nad Bugiem.