Z cyklu „Poprzez kresy”. Nieśwież

Z cyklu „Poprzez kresy”. Nieśwież.

Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty

Tematem spotkania z cyklu Poprzez kresy” będzie jedno z najciekawszych miast kresowych – Nieśwież, położony na ziemi nowogródzkiej, nad rzeką Uszą i systemem stawów. Istniał tu wczesnośredniowieczny gród, od połowy XIII w. należący do państwa litewskiego. |Od 1513 do 1939 roku Nieśwież był rezydencją Radziwiłłów, którzy mieszkali w zbudowanym przez siebie zamku. W latach 80-tych XVI w. Nieśwież otrzymał prawa miejskie i stał się centrum radziwiłłowskie Ordynacji Nieświeskiej. W centrum miasta zachował się Rynek z ratuszem z 1569 r., przebudowanym w XVIII i XX w, oraz halami targowymi. W zabudowie rynku wyróżnia się barokowy dom Gdański z 1721 roku. W mieście warto zwiedzić tez dawny zespół klasztorny Benedyktynek z lat 90.tych XVI w. oraz bramę Słucką z 1690 r., wchodząca kiedyś w skład fortyfikacji miejskich. Głównym obiektem sakralnym Nieświeża jest kościół katolicki pw. Bożego Ciała w 1584 – 1593, w podziemiach którego pochowano ponad stu członków rodziny Radziwiłłów. Najważniejszym zabytkiem miasta jest sześciokątny zamek z przełomu XVI i XVII W., na którym w 1583 r. wystawiono, po raz pierwszy w Rzeczpospolitej, w pełni wykształcone fortyfikacje bastionowe.