Z cyklu Poprzez Kresy: Nieśwież, Zaosie, Jezioro Świteź, Żyrowice

Z cyklu Poprzez Kresy: Nieśwież, Zaosie, Jezioro Świteź, Żyrowice. Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty.

Tematem prelekcji będą miejscowości położone w południowej części woj. Nowogródzkiego. Najważniejszą z nich jest Nieśwież, w której kościół pw. Bożego Ciała był pierwszą świątynią barokową, a zamek Radziwiłłów otrzymał nowoczesne fortyfikacje bastionowe. Poza tym w centrum miasta znajduje się szereg obiektów zabytkowych: Ratusz z halami targowymi, przyrynkowy Dom Gdański, Brama Słucka, będąca częścią fortyfikacji miejskich oraz kościół i klasztor Bernardynek. Dwie kolejne miejscowości są związane z życiorysem i twórczością Adama Mickiewicza. Zaosie jest wsią, w której dwór był w dniu 24 grudnia 1798 r. miejscem urodzenia Wieszcza. Zespół dworski, całkowicie zniszczony w czasie I wojny światowej został zrekonstruowany w latach 90-tych XX w. na podstawie zachowanej dokumentacji i zorganizowano w nim muzeum. Odtworzono również: lamus, stodołę, oborę i studnię z żurawiem. Świteź jest jeziorem położonym w pobliżu Nowogródka; było ono tematem wielu prac naukowych w zakresie: geologii, botaniki i zoologii. W Żyrowicach niedaleko Słonima zachował się, założony w XV w., prawosławny monastyr, miejsce kultu płaskorzeźbionej miniatury Matki Boskiej Żyrowickiej. Zespół składa się z Soboru Uspieńskiego, cerkwi Zimowej pw. Św. Mikołaja oraz gmachu seminarium duchownego. Na terenie dróżek pątniczych zbudowano kaplice, z których wyróżniają się cerkwie: Objawienia NMP i Podwyższenia Krzyża Świętego.