XI Krakowski Konkurs Recytatorski

XI KRAKOWSKI  KONKURS RECYTATORSKI

Protokół z posiedzenia jury eliminacji rejonowych Kraków-Śródmieście

XI Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego

które odbyły się w Śródmiejskim Ośrodku Kultury

10 marca 2014 roku

Jury w składzie:

        przewodnicząca: Anna Dzierża – aktorka,
                                                             dr Marek Karwala – literaturoznawca,
                                                                   Barbara Serwatka – animatorka kultury

po wysłuchaniu wszystkich uczestników

postanowiło przyznać

w kategorii klas młodszych (I-III)

KWALIFIKACJE do PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH:

 1. ALICJA JANIK (Szkoła Podstawowa nr 159, Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej)
 2. DOMINIKA SUCHAN (Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego)
 3. KAROL BIŚTA (Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek)     

WYRÓŻNIENIA:

MAKSYMILIAN GOSZTYŁA (Szkoła Podstawowa nr 159, Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej)
               
PIOTR BORODAKO (Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek)

STANISŁAW OGONOWSKI (Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek)

w kategorii klas starszych (IV-VI)

KWALIFIKACJE do PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH:

1.   KORNELIA POLAŃSKA (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i. st.)

      2.   JULIA GALOS (Szkoła Podstawowa nr 159, Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej)

3.   MAGDALENA BIŚTA (Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek)

WYRÓŻNIENIA:

JAGODA KUBIK (Szkoła Podstawowa nr 159, Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej)
TOMASZ BARTŁOMOWICZ (Szkoła Podstawowa nr 75)
MILENA ZIĘCINA (Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego)

w kategorii szkół gimnazjalnych 

KWALIFIKACJE do PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH otrzymują: 

      1.  JULIA TURCZYNOWICZ-SUSZYCKA (Prywatne Gimnazjum nr 7)

      2.   NINA ĆWIĘKA (Gimnazjum nr 2)

      3.   EWA DUBIEL (Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6)

        

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

KWALIFIKACJE do PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH otrzymują:

      1.   STANISŁAW TWARÓG (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego)

2.   DOMINIK SETLAK (VI Liceum Ogólnokształcące)

3.  ANNA ZIĘBA (Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego)

Jury gratuluje Nagrodzonym i Wyróżnionym, dziękuje Wszystkim uczestnikom konkursu oraz Nauczycielom – instruktorom (opiekunom).

 Jury:

Przewodnicząca: Anna Dzierża

          dr Marek Karwala

     Barbara Serwatka    

PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE ODBĘDĄ SIĘ W NOWOHUCKIM CENTRUM KULTURY:

18 III (wtorek)
szkoły podstawowe
klasy I – III – 9:00 – 10:30
klasy IV – VI – 11:00 – 12:30

19 III (środa)
gimnazja: 9:00 – 10:30
szkoły ponadpodstawowe: 11:00 – 12:30

Życzymy powodzenia 🙂

 

ELIMINACJE   REJONOWE 

10 marca 2014, godz. 9:00
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2

 

 • Szkoła Podstawowa nr 75 w ZSOMS, ul. Grochowska 20 – 9:00 – 9:30
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego ul. Spasowskiego 8 – 9:30 – 9:55
 • Szkoła Podstawowa nr 159, Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, – 10:00 – 10:30
  ul. Starowiślna 7
 • Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 – 10:30 – 10:45
 • Prywatna Szkoła Podstawowa „Academos”, ul. Sobieskiego 3/3 – 10:45 – 11:00
 • Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek, – 11:00 – 11:30
  ul. Skałeczna 10
 • Szkoła Podstawowa im. Michałowskiego TSSP, ul. Michałowskiego 10 – 11:30 – 12:00

 30 min przerwa

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. ul. Basztowa 8 – 12:30 – 13:00 
 • Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 ul. Karmelicka 45 – 13:00 – 13:15 
 • Gimnazjum nr 1ul. Bernardyńska 7 – 13:15 – 13:30
 • Prywatne Gimnazjum nr 7 ul. Basztowa 17 – 13:30-13:45
 • Gimnazjum nr 4; ul. Rynek Kleparski – 13:45 – 13:50 
 • Gimnazjum nr 2 ul. Studencka 13 – 13:50 – 14:05

 2 godz. przerwy obiadowej

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, – 16:00 – 16:10
  ul. Beskidzka 30
 • Liceum Ogólnokształcące ” Radosna Nowina 2000″ – 16:10 – 16:15 
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego – 16:15 – 16:25 
 • VI Liceum Ogólnokształcące ul. Wąska 7 – 16:25 – 16:40

 Ogłoszenie wyników o godz. 18:00

 

REGULAMIN
1. Uczestnicy Konkursu:
uczniowie krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

2. Konkurs prowadzony jest w drodze trzystopniowych eliminacji:

–         etap szkolny

–         etap rejonowy

–         finał krakowski

3. Eliminacje Szkolne przeprowadzane są na terenie szkół:
wypełniony Protokół (wzór w załączniku)z przeprowadzonych Eliminacji należy przesłać najpóźniej do poniedziałku, 3 marca 2014 r.  na adres organizatora Eliminacji Rejonowych:

Śródmiejski Ośrodek Kultury

ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

4. Maksymalna ilość zgłoszonych recytatorów z jednej szkoły:

–         Szkoła Podstawowa:      6 osób (laureaci pierwszych miejsc):

3 z klas I – III i 3 z klas IV – VI

–         Szkoły Gimnazjalne:       3 osoby (laureaci pierwszych miejsc)

–         Szkoły Średnie:               3 osoby (laureaci pierwszych miejsc)

5. Eliminacje Rejonowe odbędą się:
10 marca 2014 roku Śródmiejskim Ośrodku Kultury (ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków) – informacje dotyczące kolejności występu uczestników, będą dostępne na stronie internetowej www.lamelli.com.pl

6. Przesłuchania Finałowe odbędą się:
18 marca 2014 r. – dla szkół podstawowych
  19 marca 2014 r. – dla szkół  ponadpodstawowych
w Nowohuckim Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232 –
o szczegółach laureaci zostaną poinformowani osobiście.

7. Repertuar uczestników obejmuje:

–         jeden dowolnie wybrany utwór poetycki oraz dowolny fragment prozy.

Prezentowane mogą być tylko te utwory, które zostały opublikowane
w książkach lub czasopismach.

8. Czas wykonania prezentacji:

–         nie powinien przekroczyć 5 minut.

9. Kryteria oceny uczestników:

–         dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny – kostium i rekwizyt nie podnosi oceny.

10. Uroczyste zakończenie XI Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego
odbędzie się 28 marca 2014 roku – o szczegółach laureaci zostaną powiadomieni osobiście.