Wykłady z literatury współczesnej: dr Marek Karwala “Mit przestrzeni idealnej. W kręgu poetyckich realizacji topiki ogrodowej”

Wykłady z literatury współczesnej dr Marek Karwala Mit przestrzeni idealnej. W kręgu poetyckich realizacji topiki ogrodowej.

Ludzkość od wieków marzyła, aby móc żyć w świecie doskonałym, czego odbicie można odnaleźć m.in. w literaturze następujących po sobie kolejno epok. Europejski obszar kulturowy odwoływał się zarówno do tradycji judeochrześcijańskiej (biblijny Eden), jak i do mitologii (Arkadia). To nie jedyne, ale najbardziej wyraziste źródła prezentujące doskonały wirydarz, trzeba dodać – źródła wchodzące z sobą niejednokrotnie w asocjacje, posiłkujące się nawzajem lub uzupełniające. Poezja współczesna kontynuuje tę wielowiekową tradycję…
Wstęp wolny!