Wykład z literatury współczesnej dr Marek Karwala, Kultura niezależna ostatniej fazy PRL-u. Wybrane zagadnienia.

W drugiej połowie lat 70. zaczęły rozkwitać rozliczne niezależne inicjatywy kulturalne oraz pojawiały się poza oficjalnym obiegiem wydawniczym pierwsze pisma literacko-artystyczne, a stan wojenny nie tylko nie stłumił tej fali, lecz wręcz przeciwnie – sprowokował do jeszcze większej mobilizacji te kręgi opozycyjne, które poprzez kulturę chciały wpływać na świadomość społeczeństwa… Zatem oficjalna transformacja systemu z 1989 roku jedynie usankcjonowała to, co rozwijało się i obecne było już wcześniej.

Wstęp wolny.