Wykład z literatury współczesnej dr hab. Marek Karwala. Komizm w literaturze

Wykład z literatury współczesnej dr hab. Marek Karwala. Komizm w literaturze.

Nadawca odmian tzw. komizmu statycznego (humor, żart itp.) skłania odbiorcę do wspólnej zabawy, radości, śmiechu; w przypadku form komizmu dynamicznego odbiorca bywa atakowany przez nadawcę (ironia, sarkazm, cynizm i in.). Diapazon samego śmiechu rozgrywa się pomiędzy „perlistością” a tajemniczym, niemal niewidocznym uśmiechem. Komizm pełni także role filozoficzne, może być zatem niezwykle poważny…

Wstęp wolny!