Wręczenie nagrody „Krakowska Książka Miesiąca”. Zbigniew Bela: O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych sprawach związanych z historią farmacji

skan okładkiWręczenie nagrody „Krakowska Książka Miesiąca”.

Zbigniew Bela: O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych sprawach związanych z historią farmacji, Wyd. Medycyna Praktyczna

Prowadzenie: Karolina Grodziska

Książka ta stanowi propozycję innego sposobu poznawania historii farmacji i historii aptekarstwa – nie za pomocą chronologicznego wykładu, lecz poprzez prezentację związanych z tą historią przedmiotów- takich na przykład jak oryginalna porcja teriaku, majolikowe naczynie z napisem Alkermes, miedziany alembik z XVI wieku, kapsuła do pozłacania pigułek, oryginalne opakowanie na salwarsan itp. Książka opowiada o sprawach, dla których punktem wyjścia były eksponaty z krakowskiego Muzeum Farmacji- jednego z największych i najbardziej znanych muzeów tego typu na świecie. Część I książki obejmuje 9 rozdziałów poświęconych zagadnieniom teoretycznym, takim jak Etymologia wyrazów lek i leczyć itp., czy też informacje dotyczące klasycznych zagadnień historii farmacji. Część II, zawierająca 34 rozdziały skupia się na przedmiotach pochodzących z krakowskiego Muzeum Farmacji.

Zbigniew Bela,  profesor, dyrektor Muzeum Farmacji UJ, wykładowca historii farmacji dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i sześć książek, między innymi  Poglądy na temat leczniczych właściwości złota od czasów najdawniejszych po czasy współczesne.