Wręczenie nagrody „Krakowska Książka Miesiąca”

nowakowska_trzy_olowki_promoKrakowska Książka Miesiąca

Ewa Elżbieta Nowakowska

Trzy ołówki

Wydawnictwo Austeria

Spotkanie z autorką i wręczenie nagrody.

prowadzenie: Elzbieta Zechenter-Spławińska

 

 

Tak jak w poprzednich zbiorach poetyckich Ewy Elżbiety Nowakowskiej w tomie Trzy ołówki istotną rolę odgrywają wyobraźnia, uważność analitycznego oka, studiowanie rzeczy małych, lecz znaczących, dociekanie sensów zaszyfrowanego pisma zdarzeń. W jej wierszach metafory światła, blasku, lustra, zasłon, szyb przekazują poszukiwania żydowskiego świata sprzed Zagłady, ale też mówią o nieprzekraczalnej granicy, niepewności umysłu, bezradności współczucia. Autoportrety z dzieciństwa, autentyczność topografii krakowskiego Kazimierza, spotkania pamięci o świętach, księgach, tradycjach myśli żydowskiej z chrześcijańskim sacrum i uroczystościami celebrowanymi przez Kościół łączą się we frapującą opowieść poetycką – z Brunonem Schulzem w tle – i jego światem, tak bliskim poezji.
(z posłowia Wojciecha Ligęzy)