Włodzimierz Musiał: Fenomen dziedzictwa kulturowego Indii. Świat kobiety

Włodzimierz Musiał jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od kilkunastu lat realizuje swoje pasje jako podróżnik, fotograf i pilot egzotycznych wypraw. Odwiedza odległe kraje i stara się uchwycić na fotografii ich charakter i piękno krajobrazów.

Do chwili obecnej odbył ponad 70 dalekich wypraw, pilotował grupy do ponad 40 państw pozaeuropejskich na 5 kontynentach.

Jego ulubionym kontynentem jest Azja, a krajem Indie. To właśnie Indiom a dokładniej kulturze Indii poświęca się w ostatnim czasie.

Poprzez projekt „Fenomen dziedzictwa kulturowego Indii” pragnie przybliżyć polskiemu odbiorcy odmienność i odrębność tamtejszej krainy. Kolejna prelekcja z tego cyklu będzie poświęcona indyjskiej kobiecie. Temat niezwykle ciekawy i pasjonujący, bowiem codzienne życie kobiet w Indiach i ich pozycja w społeczeństwie od dawna frapuje obcokrajowców. Stosunek do kobiet to kolejny rozdział indyjskiej księgi niezwykłości, osobliwości i tradycjonalizmu. A wśród nas panuje w tym obszarze wiele stereotypów i nieścisłości wynikających z nieznajomości specyfiki indyjskiej kultury i jej obrzędowości. Tym bardziej warto podjąć próbę przybliżenia polskiemu odbiorcy obrazu fenomenu indyjskiej kobiecości.