Spotkanie z GPSARTem i Krzysztofem Mazurem

gps-spotkanie-2014Pismo kulturalne „Fragile” zaprasza na opowieść o wykorzystaniu technologii GPS do działań artystycznych i społecznych.

Krzysztof Mazur – artysta i filozof, ukończył krakowską ASP i Uniwersytet Jagielloński. Brał udział w wystawach, m.in.: Wrażliwość multimedialna i sztuka globalna (Bunkier Sztuki, 1996, Kraków), Interakcje multimedialne (Bunkier Sztuki, Kraków,1997), Arsmediale (Bunkier Sztuki, Kraków, 2001), INTERAKT.… (Solvay, Kraków, 2003). Jest autorem książki Podmiotowość dzieła sztuki interaktywnej (Art-​Tekst, Kraków 2003) oraz licznych publikacji