Projekcja filmu “Ksiądz Jan Trojnar”

Instytut Pamięci Narodowej o/Kraków oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają do

Filmowego Klubu Histo­rycznego na projekcie  filmu dokumen­talnego pt.: „Ksiądz  Jan Trojnar (2009, 27.42 min.), scenariusz i realizacja: Adam Sikorski.

Film dokumentalny pt. „ Ksiądz Jan Trojnar” jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyczynę zagadkowej śmierci księdza Jana Trojnara (1907-1946), proboszcza z parafii Pętkowice na Kielec­czyźnie. 14 III 1946 r. został zamor­dowany na terenie plebanii przez grupę nieznanych osób, ubranych w mundury wojskowe. Jego zabójstwo było tym dziwniejsze, że nie był w żaden sposób związany z podziemiem, ani nie angażował się w działalność polityczną. Śledztwo, które prowadził w tej sprawie aparat bezpie­czeństwa, nie dopro­wadziło do wykrycia sprawców, a wskazywało na rabunkowy charakter morderstwa. Do dziś jako poten­cjalnych zabójców wymienia się funkcjo­na­riuszy aparatu bezpie­czeństwa, czy też byłych party­zantów Armii Ludowej.
Jako komentator występuje historyk: Grzegorz Sado.