„Austriackie gadanie”

„Austriackie gadanie” – Stowarzyszenie Przyjaciół Przemyśla w Krakowie zaprasza na spotkanie z Mieczysławem Czumą i Leszkiem Mazanem

5 XII, godz. 17.00