Stanisław Stabro – “Oko Thery”

stabro-oko-thery

Wydawca:

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Kraków, 2008

Prof. dr hab. Stanisław Stabro – poeta, krytyk, historyk literatury, urodzony w roku 1948, absolwent filologii polskiej UJ, jest jednym z programotwórców i współtwórców pokolenia “Nowej Fali”, współzałożycielem krakowskiej grupy “Teraz” (obok Aadma Zagajewskiego i Juliana Kornhausera), działającej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

Jako poeta debiutował w 1967 roku na łamach “Życia Literackiego”. Wydał następujące tomy poezji: “Requiem” (1973) – ogólnopolska Nagroda “Czerwonej Peleryny” za debiut roku (Gdańsk),”Dzień twojego narodzenia” (1974), “Na inne głosy rozpiszą nasz głos” (1978) – Nagroda im. Andrzeja Bursy, “Ten wiersz, który ma na imię Polska” (1978), “Pożegnanie księcia” (1981), “Dzieci Leonarda Cohena” (1984), “Korozja” (1989), “Życie do wynajęcia” (1996). W latach 1989 i 1995 opublikował dwukrotnie “Wiersze wybrane”.

Jego utwory były tłumaczone na język węgierski, rosyjski, francuski i niemiecki oraz ukazały się w dwudziestu siedmiu antologiach poezji krajowej, m.in. w takich jak: “Laureaci konkursów poetyckich” (1970),”0d Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939-1985″ (1988),”Określona epoka. Nowa Fala 1968-1993″ (l994), “Poezja polska od roku 1956” (l997). Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Stanisław Stabro był laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m.in. “Łódzkiej Wiosny Poetów”, gdańskiego “Turnieju o nagrodę Czerwonej Róży”, krakowskiego “Turnieju jednego wiersza o Jaszczurowy Laur”.

Jako krytyk i badacz polskiej literatury współczesnej, publikujący m.in. na łamach “Twórczości”, “Odry”, “Poezji”, “Życia Literackiego”, “Współczesności” jest autorem następujących książek: “Legenda i twórczość Marka Hłaski” (1985), “Poeta odrzucony” (l989), “Chwila bez imienia. O poezji K.K. Baczyńskiego” (l992), “Zamknięty rozdział” (1994), “Poezja i historia. Od “Żagarów” do “Nowej Fali” (1995),”0d Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku” (2002), “Literatura polska 1944-2000 w zarysie” (2002) oraz licznych prac w książkach zbiorowych o charakterze naukowym. Jest również autorem antologii “Z rodu Anhellich. Liryka pokolenia wojennego” (1991) i dwukrotnej edycji wyboru wierszy R. Wojaczka pt. “List do nieznanego poety” (1985, 1987).

Związany z UJ od 1972 roku obecnie pracuje jako prof. nadzw. na Wydziale Polonistyki tejże uczelni.