Krzysztof Lisowski – “Budzik Platona”

budzikPlatona

Wydawcy:

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Polski Fundusz Wydawniwczy / Polish Canadian Publishing Fund

Kraków, wrzesień 2007

ISBN: 978-83-923131-5-1

ISBN: 978-0-921724-80-3

112 stron

okładka miękka ze skrzydełkami

BUDZIK PLATONA to – po 35 latach od pierwszej publikacji prasowej autora – książkowy debiut prozatorski znanego poety z
Krakowa.

Tych dziesięć historii poprzedzonych wstępem zawiera wspomnienia rodzinne, refleksje z podróży po lądach, morzach i wyspach.
Prozę Lisowskiego, gęstą, niejednorodną, oryginalną, wzbogaca “czynnik liryczny”, lekkość frazy, uważność. Potrzeba opowieści o
pięknie i różnorodności świata spotyka się w tej książce z koniecznością konfrontowania wiedzy teoretycznej z realnym doświadczeniem,
z żywiołami życia, z doznawaniem piękna i smakowaniem fascynujących odmian obcości.

Krzysztof Lisowski – poeta, krytyk, redaktor, autor utworów dla dzieci – urodził się w Krakowie. Wydał blisko 30 książek.
Otrzymał w Polsce wiele nagród literackich. Jego lirykę tłumaczono na kilkanaście języków obcych.

Ceni i stara się praktykować niekonieczność.

Ostatnio opublikował tomy poetyckie:

  • Stróża. Wiersze ze światła (WL, Kraków 2002)
  • Feng shui dla bezdomnych (WL, Kraków 2003)
  • Poszukiwacze światła. Seekers of Light (PFW w Kanadzie, Toronto-Katowice 2004)
  • Niewiedza (Tlön&Uqbar, Kraków 2007)