Anna Kapusta – “Poezja – ikona wyobraźni”

Anna Kapusta - Poezja - ikona wyobraźni

 

Wydawca:

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Kraków, 2011

Anna Kapusta – urodzona dnia 29 grudnia 1982 roku w Krakowie. Autorka książek literackich: Biały ptak (2003), Kobiety mistrza (2006), Znaki życia (2008), Pisać rzęsą poemat (2009), Nie jestem poetką (2009), AnKa. Sennik byłej poetki (2010), Imbiry (2010), Listy do skały (2011).

Tytuł: Poezja – ikona wyobraźni
Podtytuł: Warsztaty twórczego czytania tekstu
Autorka: Anna Kapusta

Warsztaty twórczego czytania tekstu zatytułowane: Poezja – ikona wyobraźni opracowane zostały przez mnie w 2004 roku. Napisałam wtedy ich scenariusz oraz przeprowadziłam pierwszą edycję, która odbyła się w dniu 5 października 2004 roku w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jana Kantego w Krakowie. Druga edycja miała miejsce dnia 21 kwietnia 2006 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu, zaś trzecia: 20 grudnia 2006 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Każda z trzech edycji, a więc przeprowadzony przeze mnie warsztat i tworzącego go elementy (scenariusz, kwestionariusz, materiały dla uczestników) recenzowane były przez polonistki uczące języka polskiego w tychże szkołach (…) Referat z przeprowadzonych warsztatów zaprezentowałam w ramach konferencji naukowej Przestrzeń dla metafory. Poszukiwania (…) w dniu 8 maja 2009 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.(…) Osobom zainteresowanym projektem przekazuję niniejszą publikację w przekonaniu, że posłuży ona dobrze Ich własnym próbom moderacji warsztatów poetyckich tego typu.

Anna Kapusta