Sławomir Pawlak – Krakowska Książka Miesiąca Październik

Krakowska Książka Miesiąca Października
Piotr Wasilewski
Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010
Wyd. Agencja Wasilewski

Opasła księga Piotra Wasilewskiego pt. „Dwie dekady polskiej reklamy 199-2010” jest pierwszą w Polsce unikalną prezentacją i podsumowaniem dwudziestu lat działań branży, bez której udziału trudno sobie wyobrazić przemiany, jakim w procesie transformacji ustrojowej uległa polska gospodarka i polskie społeczeństwo. Na takie znaczenie reklamy w naszym kraju, w omawianym okresie, wielokrotnie zwraca uwagę autor tomu, współtwórca pierwszego w III RP krakowskiego festiwalu reklamowego – słynnego Crackfilmu (1991). Najnowszą publikację Wasilewskiego, zajmującego się również popularyzacją reklamy społecznej, wyróżnia ogrom skrupulatnie wyłuskanych z wielu źródeł informacji i atrakcyjna formuła ich prezentacji, charakterystyczna dla współczesnego dziennikarstwa: napisane z werwą krótkie teksty wsparte odpowiednią ilustracją. Te zaś są kolejną zaletą książki, w której Wasilewski umieścił wybór najlepszych projektów dwudziestolecia – ponad sześćset perełek sztuki reklamowej, w większości nagrodzonych w kraju i zagranicą, potwierdzających jednocześnie talenty kreacyjne rodaków w trudnej sztuce perswazji.
Począwszy od kampanii promowanej jeszcze w mediach tradycyjnych, niezapomnianej „Ociec prać?”, rozpoczynającej pierwszą dekadę, a skończywszy na interaktywnej akcji na Facebooku „Kumpel z przeszłości – 1944 live”, zapowiadającej nadchodzącą z końcem drugiej dekady rewolucyjną przemianę w komunikacji nie tylko reklamowej.
W omawianej książce zostało zestawionych mnóstwo mało znanych faktów i niepowtarzalnych szczegółów, w tym wykraczających poza środowisko reklamowe, stanowiących kontekst dla opisywanych wydarzeń. Kronikę dwudziestolecia uzupełniają kompetentne komentarze twórców polskiej reklamy. To jeszcze jeden walor pozycji „Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010”, gdyż jej autorowi udało się namówić kilkudziesięciu, zwykle mocno zapracowanych, liderów branży reklamowej do samodzielnego spisania własnych refleksji i ocen. Tego rodzaju wspomnienia są bezcenne, przybliżają nie tylko poglądy uczestników wydarzeń, ale też oddają osobiste przeżycia i emocje ludzi, którzy kształtowali oblicze fenomenu na taką skalę wcześniej w Polsce nieznanego.
Dzięki pracowitości Wasilewskiego reklama w III Rzeczypospolitej doczekała się opracowania, jakiego mogą jej pozazdrościć inne dziedziny rodzimej gospodarki i kultury, dotąd w większości tak wielostronnie nieopisane. Książka stanowi – zdaniem jej autora –
„z jednej strony nostalgiczną wycieczką w czas miniony, z drugiej pouczającą podróż adresowaną nie tylko do osób zainteresowanych reklamą”. Gorąco do takiej eskapady zachęcam, zwłaszcza ludzi młodych, godzinami wędrujących po Internecie w poszukiwaniu wartościowych treści, które Piotr Wasilewski zebrał w jednym miejscu.

Sławomir Pawlak

Na spotkanie z autorem zapraszamy 7 października o godz. 18.00 do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury