Od redakcji – Czerwone Bagno

W czerwcu zapraszamy do Filmowego Klubu Historycznego na projekcję filmu dokumentalnego pt.: „Polska Armia Wyzwolenia” w reżyserii Adama Sikorskiego. Film przybliża działania konspiracji powrześniowej na terenach polskich, znajdujących się pod okupacją sowiecką. Właśnie w powiecie augustowskim powstała konspiracyjna organizacja o nazwie Polska Armia Wyzwolenia. Jej członkowie mieli obóz partyzancki na trudno dostępnym terenie nazywanym Czerwone Bagno. Nie do końca jest jednak jasne kto był jej założycielem organizacji. Można przypuszczać, że powstańcy mieli jakiś kontakt z działającym tam jesienią 1939 r. ppłk Jerzym Dąbrowskim „Łupaszką”. Od kwietnia 1940 r. na czele ugrupowania stanął Edward Stankiewicz „Dawer”. Po jego śmierci we wrześniu 1940 r. obowiązki komendanta przejął Antoni Połubiński „Piorun”, który zasłynął brawurową ucieczką z rąk NKWD. Polska Armia Wyzwolenia posiadała bardzo dobrze rozbudowany pion dywersyjny, który w okresie swojej działalności unicestwił wielu konfidentów. W lipcu 1940 r. łączność z nią nawiązał Związek Walki Zbrojnej. Od tego czasu organizacja weszła w skład ZWZ. Jednakże już jesienią zerwano z nią kontakty ze względu na podejrzenia, iż współpracuje z Abwehrą. Podejrzenia te nie były bowiem bezpodstawne.

Jako komentatorzy występują historycy: dr Sławomir Poleszak (IPN O/Lublin) oraz dr hab. Rafał Wnuk (KUL, Muzeum II Wojny Światowej).

(od redakcji)

 

Zapraszamy na projekcie do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury 8 października 2013 r., o godz. 18.00, w ramach Filmowego Klubu Historycznego. Dzięki uprzejmości Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zobaczymy film dokumentalny pt.: „POLSKA ARMIA WYZWOLENIA”. Scenariusz filmu: Tadeusz Doroszuk i Adam Sikorski. Reżyseria: Adam Sikorski. Rok produkcji: 2009. Czas: 27.30 min.