Marek Górka – Wolność jednostki

W miesiącu maju zapraszamy do Filmowego Klubu Historycznego na projekcję  filmu dokumentalnego pt.: Podsłuchane życie, w reżyserii Krystyny Mokrosińskiej. Film opowiada o Janie Józefie Lipskim, publicyście, krytyku i historyku literatury, a przede wszystkim działaczu opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Był on współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników jak i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR oraz członkiem zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Mazowsze. Jednak film nie jest biografią Lipskiego, jest to opowieść o wolności jednostki w państwie zniewolonym. Z jednej strony  mamy aparat bezpieczeństwa, komunistyczną medialną propagandę w postaci Dziennika Telewizyjnego czy Polskiej Kroniki Filmowej, która kreśli wizję Polski dostatniej pełnej sukcesów gospodarczych i narodowej jedności. Z drugiej strony grupa „niepokornych” domagających się prawdy, wolności słowa, sprzeciwiająca się nowelizacji konstytucji o zapis „ … przewodniej roli partii…”. Film zasługuje na szczególną uwagę ponieważ stara się widzom odpowiedzieć  na pytanie, jak człowiek prawy powinien zachować się w czasach zniewolenia.

M G

 

Zapraszamy do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury 14 maja 2013 r., na godz. 18.00, do Filmowego Klubu Historycznego, gdzie dzięki uprzejmości Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, zobaczymy film dokumentalny pt.: PODSŁUCHANE ŻYCIE, w reżyserii Krystyny Mokrosińskiej.