Rozmowy o Kresach i nie tylko

Spotkania odbywać się będą nie tylko w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie.
W grudniu 2010 r. “Małe Wydawnictwo” wydało książkę Rozmowy o Kresach i nie tylko, w której zamieszczono rozmowy, jakie na przestrzeni piętnastu lat przeprowadził Janusz M. Paluch.
Książkę można kupić zamawiając ją na stronie http://www.malewydawnictwo.pl/Home/Book1/169

 

ODBYŁY SIĘ:

15.02.2012, godz. 17.00
O niektórych mieszkańcach ul. Kurkowej…
Gościem będzie dr Karolina Grodziska.

Karolina Grodziska jest absolwentką historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Przede wszystkim jednak jest autorką licznych artykułów i książek poświęconych nekropoliom, zwłaszcza krakowskiemu cmentarzowi na Rakowicach, a także nekropoliom polskim w Anglii i Walii. Nie można nie wspomnieć o jej księdze cytatów poświęconych Krakowowi, bo ukazała się wcześniej, niż “Miasto jak brylant. Księga cytatów o Lwowie“. W listopadzie br za książkę Krakowianki zapomniane. O niezwykłych paniach pochowanych na Cmentarzu Rakowickim 1803-1920 otrzymała Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca. Ulica Kurkowa we Lwowie – obecnie Łysenki. Któż tam nie mieszkał! Gość naszego spotkania opowie przede wszystkim o rzeźbiarkach Janinie Reichert, której poświęciła książkę Zapomniana rzeźbiarka Janina Reichert-Toth (1895-1986) i jej twórczość, i Zofii Baltarowicz – pierwszej kobiecie studentce Akademii Sztuk Pięknych, a także o jakże tragicznej postaci, Stanisławie Gottfriedzie – młodopolskim poecie, któremu choroba nie pozwoliła w pełni rozwinąć skrzydeł (książka Stanisław Gottfried (1892-1915) lwowski poeta Młodej Polski wydana została nakładem siostrzenicy poety, Aliny Trzcionkowskiej i pod wspólną redakcją z Karoliną Grodziską).

14 XI, godz. 17.00
“Rozmowy o Kresach i nie tylko”
Spotkanie z Andrzejem Gaczołem wokół książki Jan Fitzke – Z Wołynia 1936-1939, wydanej w setną rocznicę jego urodzin.

Jan Fitzke, archeolog, badacz przeszłości Wołynia, po rozpoczętej karierze naukowca, stał się ofiarą zbrodni katyńskiej. Ta publikacja przybliża jego osiągnięcia, dorobek naukowy, pionierską pracę na Wołyniu, gdzie, jako kustosz, kierował Muzeum w Łucku, a także pokazuje związki, jakie zawsze łączyły Wołyń z Krakowem, centrum narodowej tradycji i kolebką uniwersyteckiej myśli.


15 VI, godz. 17.00
“Rozmowy o Kresach i nie tylko”
Spotkanie piąte: Starej fotografii czar – Ewa Piotrowska opowiadać będzie o fotografiach kresowych znajdujących się w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Spotkanie odbędzie się na kanwie wydanej przez Małe Wydawnictwo książki “Rozmowy o Kresach i nie tylko”, w której zamieszczono rozmowy, jakie na przestrzeni piętnastu lat przeprowadził Janusz M. Paluch.

Ewa Piotrowska – historyk, pracownik Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, gdzie szczególną pieczą otacza zbiory pochodzące ze Lwowa i Kresów.


26 IV, godz. 17.00
“Rozmowy o Kresach i nie tylko”
Spotkanie czwarte: O ludziach znanych, o miejscach niedostępnych opowiada Stanisław Dziedzic.
Spotkanie odbędzie się na kanwie wydanej przez Małe Wydawnictwo książki “Rozmowy o Kresach i nie tylko”, w której zamieszczono wywiady, jakie na przestrzeni piętnastu lat przeprowadził Janusz M. Paluch.

Stanisław Dziedzic – znawca dziejów, historii i kultury kresów, autor licznych artykułów poświęconych tej tematyce. Ostatnio w serii “Wielcy Ludzie Kościoła” opublikował, wspólnie z żoną Małgorzatą, książkę poświęconą Ojcu Serafinowi Kaszubie. W swych licznych wędrówkach po Lwowie okolicach docierał do miejsc, które dla przeciętnego turysty były, a niektóre nadal są, niedostępne.


17 III, godz. 17.00
“Rozmowy o Kresach i nie tylko”
Spotkanie trzecie: Historię i współczesność zawiłych polsko-ukraińskich stosunków przedstawi dr Lucyna Kulińska. Spotkanie odbędzie się na kanwie wydanej przez Małe Wydawnictwo książki “Rozmowy o Kresach i nie tylko”, w której zamieszczono rozmowy, jakie na przestrzeni piętnastu lat przeprowadził Janusz M. Paluch.

Dr Lucyna Kulińska – historyk, adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autorka licznych publikacji i wystąpień poświęconych zbrodniom popełnionym na Polakach zamieszkujących Małopolskę Wschodnią w latach 1942-1944 oraz stosunkom polsko-ukraińskim. w ostatniej dekadzie II Rzeczypospolitej. Ukraiński profesor Ihor Iljuszyn zalicza dr Lucynę Kulińską do historyków “tradycjonalistów”, którzy w swoich pracach zajmują się “rekonstruowaniem historii działalności ukraińskiego i polskiego podziemia, a także dziejami konfliktów przede wszystkim na terytorium Wołynia i Galicji Wschodniej”.

 


28 II godz. 17.00
“Rozmowy o Kresach i nie tylko”
Spotkanie II: Jerzy T. Petrus odpowiadać będzie o katedrze rzymsko-katolickiej we Lwowie i kolegiacie rzymsko-katolickiej w Żółkwi

Jerzy T. Petrus, historyk sztuki, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. Autor wielu publikacji, w tym przewodnika “Lwowska katedra obrządku łacińskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny“, “Muzea lwowskie: 1823-1939“, “Archidiecezjalne Muzeum Ormiańskie we Lwowie” czy “Kościoły i klasztry Żółkwi” Tom 2: serii “Kościoły i klasztory rzymskoktolickie dawnego województwa ruskiego.“.


24 I, godz. 17.00
“Rozmowy o Kresach i nie tylko”
Spotkanie Pierwsze: Jak ratowano Cmentarz Orląt Lwowskich – wspomnienie o Józefie Bobrowskim
Spotkanie z synem, inż. architektem Tomaszem Bobrowskim, przyjaciółmi i “współpracownikami” okresu lwowskiego.
W latach 80-tych Józef Bobrowski jako dyrektor Elektrobudowy we Lwowie zainicjował “odkopywanie” zasypanego śmieciami i gruzem Cmentarza Orląt Lwowskich. Prace wykonywane były poza godzinami pracy przez polskich robotników. Stało się to zaczynem do wielkiego dzieła odbudowy lwowskiej nekropolii. Spotkanie odbędzie się na kanwie wydanej przez Małe Wydawnictwo książki “Rozmowy o Kresach i nie tylko”, w której zamieszczono rozmowy, jakie na przestrzeni piętnastu lat przeprowadził Janusz M. Paluch. Spotkaniem z inż. architektem Tomaszem Bobrowskim inicjujemy nowy cykl, podczas którego bohaterowie książki, ale nie tylko będą mieli okazję opowiadać o Kresach i nie tylko.