Z cyklu Poprzez Kresy: Zaleszczyki

Z cyklu Poprzez Kresy: Zaleszczyki. Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty.

Zaleszczyki, położone w niezwykle malowniczym zakolu Dniestru, o wysokim przeciwnym brzegu, powstały na handlowym Szlaku Mołdawskim. Do rozwoju tej miejscowości doprowadzili Poniatowscy w XVIII w. Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski kupił Zaleszczyki od Lubomirskich, a jego syn, król Polski Stanisław August doprowadził do ich rozkwitu. Zaleszczyki charakteryzowały  się wyjątkowymi warunkami klimatycznymi, co spowodowało powstanie tutaj ośrodka sadowniczego, w którym dojrzewały szlachetne owoce południowe oraz unikalnego letniska i uzdrowiska błyskawicznie się rozwijających w okresie międzywojennym. Jedną z atrakcji dla letników i kuracjuszy było przeprawienie się na przeciwległy brzeg Dniestru, do rumuńskiego Krzyszczatyku, skąd roztacza się niezrównany widok na miasto. Atrakcją był tam tez monastyr usytuowany na naddniestrzańskim urwisku. Z najważniejszych obiektów w Zaleszczykach były: Ratusz miejski, kościół katolicki, pałac z portykiem rodziny Turnauów oraz miejska zabudowa, wśród której wyróżniały się polskie w charakterze dworki. Po II wojnie światowej nastąpiło zahamowanie rozwoju miasta jako unikatowego kąpieliska i jego stopniowy upadek. Obecnie turysta zwiedzający Zaleszczyki może zobaczyć niszczejące obiekty powstałe w czasach dawnej świetności oraz zaniedbania degradujące miejscowość porównywaną kiedyś do kąpielisk adriatyckich i czarnomorskich.