Krakowskie Miniatury Teatralne

x

„Tuwim dla dorosłych” Julian Tuwim

Spektakl Teatru ROMA w Warszawie

Wykonanie: Joanna Lewandowska-Zbudniewek, Magdalena Piotrowska,

Anna Sroka-Hryń, Jacek Bończyk, Arkadiusz ...

Wiera Gran

Spektakl Teatru Kamienica w Warszawie.

IV Krakowskie Miniatury Teatralne

Trzy razy łóżko

Spektakl Teatru Komedia z Krakowa

IV Krakowskie Miniatury Teatralne