Grzegorz Wołoszyn: “POLIPTYK”

Wydawnictwo: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy

Spotkanie z autorem i wręczenie nagrody: 3 czerwca, godz. 18.00

Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, Kraków, ul. Szczepańska 1

 

Spotkanie prowadzi Stanisław Stabro

„Poliptyk” jest owocem mojej kilkuletniej pracy i wielu miesięcy precyzyjnego

komponowania. Zanim przerwałem swój epizod i postanowiłem pokazać moją twórczość

szerszemu gronu, musiało sporo lat upłynąć – mówi Grzegorz Wołoszyn. Jednym z kluczy

kompozycyjnych była „Boska komedia” Dantego, jednak w nieco odwróconym porządku.

Pierwsza część tryptyku poświęcona jest przestrzeni wielkomiejskiej. Druga część pokazuje,

co jest motorem naszej rzeczywistości. Skupiam się też na dzieciństwie, w “Poliptyku”

ukazuję również brutalne zderzenie się z rzeczywistością, z dorosłością oraz opisuję pierwsze

zetknięcie ze śmiercią i umieraniem, które traktuję jako metafizyczny, paradoksalny proces.

(fragment wypowiedzi w czasie „Biesiady Literackiej, zorganizowanej przez Miejską

Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy).

 

Grzegorz Wołoszyn, poeta, nauczyciel języka polskiego, animator kultury. Urodzony w

1978 r. w Nisku, od wielu lat związany z Krakowem, tymczasowo mieszka w Londynie.

Debiutował w 2005 roku arkuszem Zawsze Słowo (Nagroda Główna w konkursie w ramach

I Spotkań Krakowskich Pedagogów – Poetów). Drukował w prasie literackiej i kulturalnej.

Redaktor serwisu Poezja Polska oraz Poeci Po Godzinach. O jego poezji na łamach

miesięcznika „Kraków” pisał Jan Pieszczachowicz: „Krytyk przeżywa radość, kiedy odkrywa

nagle nieznany mu talent, gdy czyta utwory, które może od razu akceptować. To zdarza się

raczej rzadko; mnie spotkało w trakcie lektury wierszy Grzegorza Wołoszyna.”

Autor jest laureatem V-go Konkursu na Autorską Książkę Literacką w Świdnicy za tomik

poetycki „Poliptyk”.

 

Poliptyk

KKM Maj 2013