Andrzej A. Zięba: Rzecz o roku 1863.

Wręczenie nagrody „Krakowska Książka Miesiąca”.

 

Andrzej A. Zięba: Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego.

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

 

Prowadzenie: Krzysztof Stopka.

 

dr Andrzej A. Zięba, absolwent historii UJ, sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej Wydziału II Historyczno – Filozoficznego Polska Akademia Umiejętności, sekretarz do spraw wydawniczych Komisji do Badań Diaspory Polskiej PAU. Pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego to temat ważny dla poznania przeszłości naszej uczelni i jej etosu. Postanowiliśmy połączyć historie instytucji z historiami konkretnych ludzi. Te dwie perspektywy pozwalają […] na pokazanie lub  choćby zasygnalizowanie istotnych faktów historycznych oraz niemniej ważnych przeżyć ludzkich, zogniskowanych wobec jednego, lecz ważkiego wydarzenia politycznego.  Powstanie styczniowe przesądziło nie tylko o losach jednostkowych, lecz w dużej mierze  także o dziejach uniwersytetu. Było swoistym egzaminem z życia dla naszych studentów i  pracowników. Niemal nikt z nich nie pozostał wobec tego faktu neutralny, niemal dla nikogo  nie było to wydarzenie nieważne lub mało ważne. Tyle tylko, że powstanie styczniowe  jednych porywało, a innych przytłaczało lub odpychało. Jedni gorliwie dążyli do zrywu  powstańczego, inni równie ostro się mu sprzeciwiali. […] Bardzo intensywnie przeżywali  swój udział uczestnicy walk powstańczych, których wśród ludzi uniwersytetu było bardzo  wielu. Równie intensywnie też przeżywano odmowę wzięcia udziału w powstaniu, z wyboru  lub z tchórzostwa. Dla wielu był to moment graniczny w określaniu swej tożsamości. W celu  choćby tylko częściowego oddania tego napięcia emocjonalnego przedzieliliśmy narrację  naukową o powstaniu wierszami i listami z tamtej epoki.

dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ

 

rzecz_o_roku_