XII Krakowski Konkurs Recytatorski

XII KRAKOWSKI KONKURS RECYTATORSKI

Protokół z posiedzenia jury eliminacji rejonowych Kraków-Śródmieście
XII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego

które odbyły się w Śródmiejskim Ośrodku Kultury
9 i 10 marca 2015 roku

Jury w składzie:
przewodniczący: Borys Grzegorz Roman – aktor, reżyser, animator kultury
Justyna Kowalska – reżyser, dramaturg, aktorka
Agata Dąbek – dramatolożka, teatrolożka, kierownik literacki Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie

po wysłuchaniu 63 uczestników
postanowiło przyznać

w kategorii klas młodszych (I-III)

KWALIFIKACJE do PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH:
1. KAROL BIŚTA (Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek)
2. RYSZARD MICHALIK (Szkoła Podstawowa nr 22)
3. MARTA SZOTA (Szkoła Podstawowa nr 22)

w kategorii klas starszych (IV-VI)

KWALIFIKACJE do PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH:
1. WOJCIECH WOJTASIK
2. JAGODA SZUBERT (Katolicka Szkoła Podstawowa im Świętej rodziny z Nazaretu)
3. MAGDALENA BIŚTA (Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek)

WYRÓŻNIENIA:
PIOTR BORODAKO (Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek)
w kategorii klas gimnazjalnych

KWALIFIKACJE do PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH otrzymują:

2 miejsce (ex aequo):
– BARTŁOMIEJ HAUBART (Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek)
– NATALIA PODYMA (Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek)
3 miejsce (ex aequo):
– AGNIESZKA GAŁEK (Publiczne Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek)
– FRANCISZEK BEDNAREK (Społeczne Gimnazjum nr 7)

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

KWALIFIKACJE do PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH otrzymują:
2. NATALIA LICHAŃSKA (V Liceum Ogólnokształcące)
3. KINGA GŁOWACKA (X Liceum Ogólnokształcące)

Jury gratuluje Nagrodzonym i Wyróżnionym, dziękuje Wszystkim uczestnikom konkursu oraz Nauczycielom – instruktorom (opiekunom).

Jury:

Przewodniczący: Borys Grzegorz Roman
Justyna Kowalska
Agata Dąbek

 

 

 

Rozpiska godzin:

9 marca 2015
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie ul. Mikołajska 2
• Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 22 – 10:00 – 10:20

• Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera – 10:20 – 10:35

• Katolicka Szkoła Podstawowa im Świętej Rodziny z Nazaretu- 10:35 – 10:50

• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Smoleńsk 5-7 – 10:50 – 11:15

15 min. – przerwa

• Prywatna Szkoła Podstawowa „Academos”, ul. Karmelicka – 11:15 – 11:20

• Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek 11:20 – 11:50

• Szkoła Podstawowa im. Michałowskiego TSSP, ul. Michałowskiego 10 – 11:50 – 12:20

15 min. – przerwa

• Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. ul. Basztowa 8 – 12:35 – 13:05
• Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa 36 – 13:05 – 13:36

10 marca 2015
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie ul. Mikołajska 2

• Szkoła Podstawowa nr 32 – 10:00 – 10:05
• Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6; ul. Karmelicka 45 – 10:05 – 10:20
• Prywatne Gimnazjum nr 7; ul. Basztowa 17 – 10:20 – 10:30
• Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu, ul. Pędzichów – 10:30 – 10:45
• Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek – 10:45 – 10:55
• Publiczne Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek, ul. Św. Jana – 10:55 – 11:10
• Społeczne Gimnazjum nr 7, ul. Stradomska 10 – 11:10 – 11:15

15 min. – przerwa

• I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego – 11:30 – 11:45
• X LO, ul. Wróblewskiego – 11:45 – 11:50
• V LO, ul. Studencka – 11: 50 – 11:55

Ogłoszenie wyników – godz. 14:00

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnicy Konkursu:
 uczniowie krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
2. Konkurs prowadzony jest w drodze trzystopniowych eliminacji:
 etap szkolny
 etap rejonowy
 finał krakowski
3. Eliminacje Szkolne przeprowadzane są na terenie szkół:
 wypełniony Protokół (wzór w załączniku)z przeprowadzonych Eliminacji należy przesłać najpóźniej do 2 marca 2015 r. na adres organizatora Eliminacji Rejonowych:
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków
4. Maksymalna ilość zgłoszonych recytatorów z jednej szkoły:
Szkoła Podstawowa: 6 osób (laureaci pierwszych miejsc):
3 z klas I – III i 3 z klas IV – VI
 Szkoły Gimnazjalne: 3 osoby (laureaci pierwszych miejsc)
 Szkoły Średnie: 3 osoby (laureaci pierwszych miejsc)
5. Eliminacje Rejonowe odbędą się:
9-10 marca 2015 roku Śródmiejskim Ośrodku Kultury
ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków – informacje dotyczące kolejności występu uczestników, będą dostępne na stronie internetowej www.lamelli.com.pl
6. Przesłuchania Finałowe odbędą się:
17 marca 2015 r. – dla szkół podstawowych
18 marca 2015 r. – dla szkół ponadpodstawowych
Śródmiejskim Ośrodku Kultury (ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków) –
o szczegółach laureaci zostaną poinformowani osobiście.
7. Repertuar uczestników obejmuje:
 jeden dowolnie wybrany utwór poetycki oraz dowolny fragment prozy.
Prezentowane mogą być tylko te utwory, które zostały opublikowane
w książkach lub czasopismach.
8. Czas wykonania prezentacji:
 nie powinien przekroczyć 5 minut.
9. Kryteria oceny uczestników:
 dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny – kostium i rekwizyt nie podnosi oceny.
10. Uroczyste zakończenie XII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego
odbędzie się 26 marca 2015 roku w Śródmiejskim Ośrodku Kultury
o szczegółach laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Protokoły z eliminacji szkolnych, o których przesłanie prosimy – poniżej:

KKR - protokół 3

kkr - protokół4kkrkkr - protokół2