XI KRAKOWSKI KONKURS RECYTATORSKI

XI KRAKOWSKI KONKURS RECYTATORSKI

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnicy Konkursu:
uczniowie krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

2. Konkurs prowadzony jest w drodze trzystopniowych eliminacji:
 etap szkolny
 etap rejonowy
 finał krakowski

3. Eliminacje Szkolne przeprowadzane są na terenie szkół:
wypełniony Protokół (wzór w załączniku)z przeprowadzonych Eliminacji należy przesłać najpóźniej do poniedziałku,
3 marca 2014 r. na adres organizatora Eliminacji Rejonowych: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

4. Maksymalna ilość zgłoszonych recytatorów z jednej szkoły:
Szkoła Podstawowa: 6 osób (laureaci pierwszych miejsc): 3 z klas I – III i 3 z klas IV – VI
Szkoły Gimnazjalne: 3 osoby (laureaci pierwszych miejsc)
Szkoły Średnie: 3 osoby (laureaci pierwszych miejsc)

5. Eliminacje Rejonowe odbędą się:
10-11 marca 2014 roku Śródmiejskim Ośrodku Kultury (ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków) – informacje dotyczące kolejności występu uczestników, będą dostępne na stronie internetowej www.lamelli.com.pl

6. Przesłuchania Finałowe odbędą się:
18 marca 2014 r. – dla szkół podstawowych
19 marca 2014 r. – dla szkół ponadpodstawowych
w Nowohuckim Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232 –
o szczegółach laureaci zostaną poinformowani osobiście.

7. Repertuar uczestników obejmuje:
jeden dowolnie wybrany utwór poetycki oraz dowolny fragment prozy.
Prezentowane mogą być tylko te utwory, które zostały opublikowane w książkach lub czasopismach.

8. Czas wykonania prezentacji: nie powinien przekroczyć 5 minut.

9. Kryteria oceny uczestników:
dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny – kostium i rekwizyt nie podnosi oceny.

10. Uroczyste zakończenie XI Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się 28 marca 2014 roku – o szczegółach laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

e-mail: bserwatka@lamelli.com.pl; www.lamelli.com.pl