XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI “DAĆ ŚWIADECTWO” 2006

XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO “DAĆ ŚWIADECTWO” ROZSTRZYGNIĘTY

Na posiedzeniu w dniu 9.06.2006 jury w składzie:
prof. Stanisław Burkot, Krzysztof Lisowski, Janusz Paluch – sekretarz jury,
po przeczytaniu 275. zestawów wierszy nadesłanych z całej Polski a także z Niemiec, Szwajcarii, Holandii, USA, Belgii, Szwecji i Kanady postanowiło:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ – czyli wydanie tomu poezji – przyznać
KRZYSZTOFOWI KONOPIE z Zamościa
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „gabi”

I NAGRODĘ i kwotę 600 zł.-
WIOLETCIE GRZEGORZEWSKIEJ z Częstochowy
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „stancja”

II NAGRODĘ i kwotę 400 zł.-
CZESŁAWOWI MARKIEWICZOWI z Zielonej Góry
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „bajgiel”

III NAGRODĘ i kwotę 300 zł.-
SŁAWOMIROWI ELSNEROWI z Olkusza
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „ucho”

Jury przyznało również sześć równorzędnych  wyróżnień po 100 zł każde:

ELŻBIECIE LIPIŃSKIEJ z Wrocławia
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Lear”
AGNIESZCE DZIEWANOWSKIEJ Z Gdańska
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Ida”
AGNIESZCE GINKO z Bielska - Białej
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Inka”
MARKOWI ZGAIŃSKIEMU z Poznania
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „BIP”
PAWŁOWI BUDZIE z Krakowa
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „frolik”
OLGERDOWI DZIECHCIARZOWI z Olkusza
za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Innocenty Nefarius”

Jury gratuluje wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu Jury oceniło poziom Konkursu jako wyrównany i uznało za celowe organizowanie jego kolejnych edycji.

Jury podtrzymuje wniosek o wniesienie zmiany w Regulaminie Konkursu, która uniemożliwi uczestnictwo w konkursie LAUREATOM NAGRODY GŁÓWNEJ.