ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej na druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” (9 kolejnych wydań) o podanych niżej parametrach wydawniczych:

– nakład 2200 egzemplarzy, format A4 (210 x 297 mm), papier (środek): kreda mat LWC, 80 g, papier (okładka): kreda błysk 170 g, objętość: 96 stron + 4 strony okładki, kolorystyka 4+4 (CMYK), oprawa klejona.

Miesięcznik posiada nr ISSN 1733-0459.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt druku, prac introligatorskich (cięcie, falcowanie, klejenie), paczkowania nakładu i dostawy do maksymalnie trzech kolporterów na terenie Krakowa oraz do siedziby redakcji.

W ofercie prosimy o podanie kwoty netto, zastosowanej stawki podatku Vat i kwoty brutto za 1 wydanie miesięcznika.

Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie z wyłonionym wykonawcą.

Prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia 03 lutego 2017 r. drogą mailową pod adres: izanizialek@lamelli.com.pl

Ewentualne zapytania proszę kierować na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod numer 12/422 19 55 (Izabela Niziałek)