Zaproszenie do dialogu technicznego – zakup sceny

Zaproszenie do dialogu technicznego

 

Zamawiający, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do dialogu technicznego poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sceny plenerowej.

 

Dialog techniczny będzie prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i będzie dotyczył opisu przedmiotu zamówienia, wpływu przyjętych rozwiązań na wartość szacunkową zamówienia, terminu realizacji zamówienia.

 

Przewidywane parametry sceny:

 • Wymiar sceny: ok 10 x 12 m
 • Wysokość wieży ok. 8,5 m z wyciągarkami
 • Schody boczne szerokość 2 m – 2 sztuki
 • Schody przednie szerokość 2 m
 • Wzmocnienie wieży – balasty
 • nogi śrubowe
 • Zasłony boczne i tylna
 • Podesty na kolumny z podestów scenicznych („pod focha”)
 • Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, nośność konstrukcji dachu nie mniejsza niż 3,5T netto
 • Punkty podwieszenia nagłośnienia
 • Podesty sceniczne (wing) pod stół monitorowy
 • Nośność – ok. 1 t/m2
 • Możliwość zawieszenie na rampie ok. 1,5 t (reflektory, ewentualnie elementy scenograficzne)

 

Zainteresowane podmioty winny zgłaszać chęć udziału w dialogu technicznym na adres izanizialek@lamelli.com.pl do dnia 26 stycznia 2015 r. Zamawiający planuje przeprowadzić dialog z poszczególnymi podmiotami w terminie do 31 stycznia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego, przy planowanej lokalizacji sceny.