Praca

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Zatrudni pracownika działalności podstawowej

na stanowisku specjalisty ds./ imprez teatralnych

1. Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe (preferowane teatrologia, animacja kultury, filologia polska);

 • znajomość pracy na komputerze;

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami z różnych kategorii wiekowych;

 • udokumentowane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku.

2. Oczekiwania:

 • organizacja warsztatów i konkursów teatralnych;

 • prowadzenie grup teatralnych i warsztatowych;

 • aktywne uczestniczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów związanych z działalnością ośrodka; Promowanie organizowanych przez Ośrodek spotkań, koncertów i wystaw, a przede wszystkim kursów i warsztatów edukacyjnych.

 • Kontakty z mass mediami, organizacjami NGO i instytucjami,
 • Organizacja akcji promocyjnych.
 • Przygotowywanie informacji na strony internetowe Ośrodka
 • umiejętność i aktywność w pozyskiwaniu sponsorów;

 • dyspozycyjność;

 • wysoka kultura osobista;

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

3. Wymagane dokumenty:

 • życiorys;

 • list motywacyjny;

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności;

 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

4. Oferujemy pracę w pełnym wymiarze etatowym (zakładamy okres próbny). Przewidywane rozpoczęcie pracy od listopada br.

Zainteresowani proszeni są o składanie dokumentów osobiście do dnia 15.10.2016 r. w Sekretariacie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w godzinach: 8.00-16.00

Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków tel.: 012 422 08 14; e-mail: januszmp@lamelli.com.pl; www.lamelli.com.pl


Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie ogłasza nabór

na stanowisko instruktora w Integracyjnym Klubie Olsza

(III Dzielnica Miasta Krakowa)

Zakres obowiązków:

 • organizacja i koordynacja działalności kulturalnej oraz zajęć edukacyjnych;

 • sporządzanie planów, sprawozdań i innych materiałów informacyjnych z działalności klubu;

 • współpraca z instytucjami organizacjami pozarządowymi (NGO) działającymi w środowisku lokalnym, przede wszystkim w obrębie III Dzielnicy Miasta Krakowa, i innymi grupami, będącymi potencjalnymi partnerami do współpracy;

 • umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym;

 • umiejętność pisania projektów i pozyskiwania środków grantowych.

Oczekiwania:

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (preferowane animacja kulturalna, pedagogika kulturalna);

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury;

 • dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie;

 • wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów;

 • łatwość nawiązywania kontaktów;

 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole;

 • gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne;

 • umiejętność prowadzenia konkretnych zajęć.

Oferujemy:

 •  umowę o pracę (przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad);

 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w Śródmiejskim Ośrodku Kultury.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;

 • list motywacyjny;

 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć do 2 października 2016 roku w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie (31-027), ul. Mikołajska 2. Kontaktować będziemy się z osobami spełniającymi wymagania.