Misja

Przygotowanie i pozyskanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Śródmiejski Ośrodek Kultury rozwija swoją ofertę kulturalną na różnych polach działalności. Pragnie łączyć w ramach kolejnych projektów naukę o kulturze, upowszechnianie kultury, edukację oraz wartości artystyczne i estetyczne. Zasadniczo oferta Ośrodka (koncerty, spotkania, konferencje) realizowana jest w Krakowie, a zatem adresowana do mieszkańców miasta i turystów.

Niemniej, bogata działalność wydawnicza od wielu lat wzbogaca ofertę rynku czytelniczego w całej Polsce. Ośrodek planuje rozbudowę sieci dystrybucji książek i czasopism tak, by dotrzeć do jak największej liczby czytelników w kraju. Zamierza również nadal rozwijać projekty realizowane przy wykorzystaniu internetu, które naturalnie nie mają ograniczeń przestrzennych, i intensyfikować swoje działania w przestrzeni wirtualnej. Planowane projekty, dzięki swojej różnorodności i specyfice, przeznaczone są dla młodzieży, osób dorosłych i starszych.

Śródmiejski Ośrodek Kultury kładzie nacisk na rozwój interdyscyplinarnego charakteru oferty, łącząc w ramach swojej aktywności przedsięwzięcia naukowe (konferencje, wykłady), edukacyjne (warsztaty, kursy) i artystyczne (spektakle, koncerty, wystawy). Zespół pracowników jest złożony ze specjalistów różnych dziedzin, których ambicje i oddanie misji Ośrodka i kulturze współczesnej tworzy doskonały obszar dla realizacji projektów wydawniczych, plastycznych, muzycznych, teatralnych czy filmowych.