Z Czerniowiec do Suczawy – Piotr Korpanty

Poprzez Kresy. Z Czerniowiec do Suczawy. Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty.

Na poprzednim majowym spotkaniu zaprezentowane zostały najważniejsze zabytki Czerniowiec, z głównym gmachem zespołu uniwersyteckiego, powstałego jako pałac prawosławnego metropolity Bukowiny. Przed udaniem się w dalszą drogę do obecnej Bukowiny Rumuńskiej warto zapoznać się z ważnymi dla czerniowieckich Polaków: kościołem katolickim i cmentarzem miejskim, na którym zachowało się wiele imponujących nagrobków. Z Czerniowiec trasa wycieczki prowadzi do Suczawy, stolicy południowej Bukowiny, leżącej na terytorium Rumunii. Odwiedziliśmy w Suczawie Dom Polski i zobaczyliśmy kościół katolicki św. Jana Nepomucena oraz szereg zabytkowych cerkwi św. Jerzego Monastyru św. Jana Nowego, Narodzin św. Jana Chrzciciela, św. Demetriusza i Zmartwychwstania Pańskiego.