„Sentir flamenco”: warsztaty palmas i zapateado dla początkujących

Flamenco, jako muzyka, to kilka składników: cante (śpiew), toque (gra na gitarze), baile (taniec) i palmas (klaskanie). Składniki te tworzą całość podporządkowaną rytmowi. By zrozumieć muzykę flamenco, trzeba dobrze poznać jej struktury rytmiczne, często daleko odbiegające od prostych rytmów muzyki popularnej czy ludowej naszego regionu Europy.

We flamenco  istnieją takie tańce, które wykonuje się tylko do rytmu.

Zapraszamy na warsztaty klaskania (palmas), które jest również integralną częścią tańca flamenco. Uzupełnieniem rytmicznej strony tańca jest tupanie, czyli zapateado.

Palmas: godz. 19.30

Zapateado: godz. 20.30.

Prowadzenie:
nauczyciele Krakowskiej Szkoły Flamenco Almoraima
(Grzegorz Guzik – gitara, cajon;
Malgorzata Drzał, Jadwiga Romanowska – palmas, zapateado).

Warsztaty są częścią  festiwalu „Sentir flamenco”.