Koncert organowy w ramach X Zaduszek Organowych

Bazylika OO. Karmelitów „Na Piasku”
Koncert organowy w ramach X Zaduszek Organowych im. prof. Jana Jargonia w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego.