Wieczór literacki Andrzeja Dębkowskiego

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich i Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na

wieczór literacki z cyklu Orszak Apollina wieczór Andrzeja Dębkowskiego wiersze z najnowszego tomu: „Do wszystkich niedostępnych brzegów”

recytuje: Autor,

oprawa muzyczna: Barbara Leśniak – wokal, fortepian,

prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta .

 

Andrzej Dębkowski, poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca. Autor szkiców i esejów krytycznoliterackich. Urodził się w 1961 roku w Zelowie, gdzie mieszka do dzisiaj. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jest absolwentem Państwowego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie. Redaktor naczelny „Gazety Kulturalnej”.

 

ksika