Wieczór autorski Jana Lohmana

Książka znanego poety i pisarza jest dziełem jego życia. Jan Lohmann dokonuje nie tylko oceny swoich przeżyć od czasów dzieciństwa w Seceminie, ale wspomina również trudne lata wojny w partyzantce AK.

Po wojnie aresztowany, przesłuchiwany, torturowany na UB został skazany na 5 lat więzienia. Zwolniony na podstawie amnestii i dzięki temu, że znalazł się na liście kardynała Sapiehy (więźniów podlegających amnestii). Jan Lohmann z perspektywy swego życia dokonuje także krytycznej oceny powojennych losów Polski, o którą walczył.