Spotkanie autorskie Marty Przegon

Książka przedstawia wyjątkową postać dyrektor Haliny Rogińskiej zapisaną w historii szkolnictwa zamojskiego. Napisana jest  na podstawie materiałów i dokumentów uzyskanych z Archiwum Zamojskiego, z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, z Państwowego Archiwum w Krakowie, opracowań naukowych i materiałów internetowych oraz rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami miasta i byłymi wychowankami. Postawa tej nauczycielki i opiekunki młodzieży w  trudnych powojennych latach zaważyła na późniejszych wyborach drogi życiowej i zawodowej. We wszystkich wspomnieniach piszą o swej wychowawczyni „Pani Dyrektor” (zawsze z dużej litery). Dlatego też taki tytuł nadałam książce.

Marta Przegon – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Emerytowana nauczycielka języka polskiego. Przepracowała  w zawodzie nauczycielskim 30 lat ucząc w Szkole Podstawowej nr 70, a potem w Gimnazjum nr 27 w Krakowie. Jest autorką monografii szkoły zatytułowanej „Historia pierwszej  szkoły na Woli Duchackiej w Krakowie 1901 – 2001”. Obecnie pracuje jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej xx pijarów. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej.