Poeta w drodze. (O twórczości Edwarda Stachury)

Wykłady z literatury współczesnej

Prowadzenie: dr Marek Karwala

Nie tylko osoba, ale i dorobek pisarski tego oryginalnego twórcy budziły za jego życia (zm. 1979) i budzą do dzisiaj wiele kontrowersji. Jedni należą do zagorzałych zwolenników tego pisarstwa, inni zaś równie gorąco je krytykują. Zwykle w takich przypadkach prawda leży pośrodku, więc zapewne i tutaj nie jest inaczej. Niewątpliwie warto w dalszym ciągu sięgać po utwory Steda, bo tak był nazywany, odbywać wraz z nim podróże bliskie i bardzo odległe, towarzyszyć mu w odkrywaniu konterfektów ludzkiej kondycji oraz tajemnic ludzkiego losu.
Wstęp wolny