Ogłoszenie wyników XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać świadectwo”

 

Ogłoszenie wyników

XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać świadectwo”

 

Przewodniczący jury – Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Lisowski, Janusz M. Paluch – sekretarz jury, po przeczytaniu 154 zestawów wierszy nadesłanych z całej Polski i z zagranicy postanowiło wyróżnić następujące osoby:

Judyta Bednarczyk za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Rudy Kot”

Klaudia Gruszka za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Ocelot”

Andrzej Wołosewicz za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Parmezan”.

 

27 maja, godz. 17:00 – uroczyste ogłoszenie wyników z udziałem jurorów i laureatów Konkursu

 

W programie: wręczenie nagród, prezentacja nagrodzonych utworów.

 

Po ogłoszeniu wyników nastąpi spotkanie poetyckie ze Zdzisławą Górską laureatką Nagrody Głównej XX OKP „Dać świadectwo” 2012 i promocja jej tomiku „Wyprzedaż złudzeń”

prowadzenie: dr Marek Karwala – juror XX OKP „Dać świadectwo”

 

Zdzisława Górska – urodziła się w 1944 roku w Strzyżowie, gdzie mieszka i tworzy. Poetka, autorka licznych artykułów, felietonów, esejów i reportaży z podróży. Od młodości interesuje się literaturą i malarstwem. Wydała sześć tomików wierszy: „Wieczne źródło” (1996), „Przesiewanie czasu” (1999), „Po rajskim jabłku ziemi idę” (2002), „Atlantycka huśtawka” (2006), za którą otrzymała Honorową Nagrodę Literacką „Złote pióro” przyznawaną przez ZLP/O w Rzeszowie; „Ojcu Św. Janowi Pawłowi w darze” (2007) i „Warto być” (2007).  Za książkę wspomnieniową „ Przylądki mojej nadziei” otrzymała Nagrodę „Złote Pióro” w 2011 roku. Jest laureatką kilku konkursów ogólnopolskich i zagranicznych. Współpracowała z nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, publikując „Dziennik powrotu”, wiersze i felietony. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, należy do Polish American Poets Academy w Wellington. Została wyróżniona przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” w 2002 roku. Miasto i powiat Strzyżów uhonorowały ją tytułem „Zasłużony dla miasta i powiatu Strzyżów” – w 2002 i 2005 roku. Nagrodę Honorową Miasta Strzyżowa Statuetkę Św. Michała w kategorii „Oświata i Nauka” otrzymała w 2009 roku za całokształt twórczości. Współpracuje z lokalnymi pismami „Waga i Miecz”, „Kurier Błażowski”, „Nasz Dom Rzeszów”, „Nadwisłocze”, „Croscena”. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Strzyżowa i Rzeszowa.