Metamorfozy twórczości Juliana Tuwima

Wykłady z literatury współczesnej: dr Marek Karwala  Metamorfozy twórczości Juliana Tuwima.

Niedługo minie sześć dekad od śmierci jednego z najbardziej wyrazistych poetów XX wieku, który w swym stosunkowo niedługim życiu stworzył wiele utworów różnorodnych tematycznie i formalnie, świadczących, że ich autor był niejako ciągle w drodze, nieustannie poszukiwał nowych środków wyrazu artystycznego i świeżych inspiracji. Od poetyki codzienności, poprzez etap zafascynowania baśniowością i fantastyką doszedł do odkrycia klasycznego piękna i harmonii w opozycji do poetyk awangardowych. Nie można też zapominać o jego wierszach dla dzieci oraz zainteresowaniach folklorem i twórczością anonimową…

Wstęp wolny