Leszek Wójcik – „Krakowska mgła”

Prowadzenie: Anna Gregorczyk.

 

Spotkanie z autorem, promujące jego najnowszy tomik.

 

Leszek Wójcik,  urodzony w Krakowie w 1960 r. Absolwent geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium dziennikarskiego PAT. Uczy geografii, jest także pilotem wycieczek i przewodnikiem po Krakowie. Jako dziennikarz współpracował z „Nowym Czasem Krakowskim” oraz „Dziennikiem Polskim”. Dotychczas drukiem ukazały się tomiki: Zmiana wymiaru, Ośrodek Kultury Huty im. T. Sendzimira, Kraków 1992; Nazywanie, Miniatura, Kraków 1994; Cokolwiek dalej, Miniatura, Kraków 1999; Naprawiający dzwony, Liberum Arbitrium, Tuchów 2007 oraz liczne almanachy i antologie.

 

 

krakowska-mgła